sâmbătă, 22 ianuarie 2011

Analiza economico-financiară


Informaţiile pe care le obţinem prin analiza creanţelor şi datoriilor sunt cu precădere referitoare la poziţia financiară a societăţii pe întreaga perioadă supusă analizei reprezentată de 5 ani (2005-2009). Lucrarea este structurată în două capitole, astfel:
-   primul capitol conţine aspectele teoretice cu privire la indicatorii economico-financiari care pot fi determinaţi utilizând informaţiile oferite de valorile creanţelor şi datoriilor şi anume: corelaţia între durata de încasare a creanţelor şi durata de plată a obligaţiilor, corelaţia fond de rulment-necesar de fond de rulment-trezorerie netă, analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante, precum şi a elementelor componente ale acestora, analiza lichidităţii şi analoza ratelor de finanţare;
-   cel de-al doilea capitol are la bază informaţiile existente la nivelul societăţii SC Alix Avien Cosmetics SRL, deci presupune un studiu de caz în cadrul căruia sunt determinaţi şi interpretaţi indicatorii prezentaţi la capitolul anterior pentru o perioadă de analiză cuprinsă între anii 2005 – 2009.
Analiza economico-financiară reprezintă instrumentul fără de care orice societate este în pericol în competiţia acerbă a economiei de piaţă în care rezistă doar cei puternici şi nu în ultimul rând doar cei informaţi. A realiza o analiză înseamnă a determina raportul cauză-efect respectând în acelaşi timp raportul cost-beneficiu solicitat de managementul entităţii, în condiţiile unei concurenţe competitive.