luni, 24 ianuarie 2011

Analiza factorială a vitezei de rotaţie a activelor circulante


Analiza factorială a vitezei de rotaţie a activelor circulante este exprimată prin indicatorul „durata medie în zile a unei rotaţii”, are în vedere sistemul de factori prezentat în tabelul de mai jos, sistem de factori ce prezintă influenţa modificării activelor circulante pe două grupe componente:
§    Stocul mediu de resurse materiale, producţia în curs de execuţie, produse (produse finite şi semifabricate destinate vânzării), ambalaje şi mărfuri (S); §    Valoarea medie a creanţelor (Cr).

Felul modificării
Modificarea absolută a duratei medii în zile a unei rotaţii a activelor circulante
Modificarea totală a duratei medii în zile a unei rotaţii, din care:
ΔDz = Dz1 – Dz0
- influenţa modificării cifrei de afaceri;
ΔCA = Ac0/CA1*Z – Ac0/CA0*Z
- influenţa modificării valorii medii a activelor circulante, din care:
ΔAc = Ac1/CA1*Z – Ac0/CA1*Z
- influenţa stocurilor medii
ΔS = S1/CA1*Z – S0/CA1*Z
- influenţa soldului mediu al creanţelor
ΔCr = Cr1/CA1*Z – Cr0/CA1*Z
Această detaliere permite ca prin analiza duratei medii în zile a unei rotaţii să se localizeze în profunzime care sunt categoriile de active circulante care au exercitat influenţă asupra modificării vitezei de rotaţie.