sâmbătă, 22 ianuarie 2011

Introducere


Complexitatea fenomenelor economice, sociale, culturale şi nu numai au generat nevoia de a cunoaşte cauzele, efectele şi posibilităţile de care societatea umană dispune în vederea modificării rezultatelor în sensul dorit. Stiinţa care răspunde tuturor acestor întrebări şi care în acelaşi timp oferă posibilitatea realizării unor previziuni teoretice şi practice este analiza economico-financiară. Cel mai des folosim analiza economico-financiară în caracterizarea situaţiei existente la nivelul unei societăţi comerciale la un moment dat Având în vedere spaţiul pus la dispoziţie în vederea realizării acestei lucrări este necesar să delimităm acea parte a analizei care pune cât mai relevant în lumină situaţia existentă la nivelul societăţii comerciale Alix Avien Cosmetics SRL.
Pentru a identifica structura bilanţieră pe care o vom supune analizei pe parcursul acestei lucrări este necesar a menţiona faptul că societatea are ca şi obiect de activitate distribuţia produselor cosmetice la nivel naţional, deci se încadrează în categoria societăţilor cu activitate comercială. Iată cum această informaţie dezvăluie obiectul de studiu pentru următoarele pgini. Aşa cum se cunoaşte deja pentru această categorie de societăţi care desfăşoară cu precădere activităţi comerciale structura bilanţieră cu cea mai importantă semnificaţie pentru desfăşurarea activităţii o reprezintă creanţele şi datoriile.