sâmbătă, 22 ianuarie 2011

Informaţia contabilă


Informaţia contabilă reprezintă partea cea mai semnificativă de informaţii vehiculată în mediul economic, multitudinea de date fiind structurată în special în cadrul situaţiilor financiare. Însă, pentru ca situaţiile financiare să fie utile în procesul decizional, factorii de decizie trebuie să aibă posibilitatea de a identifica relaţiile dintre diferitele valori inserate în cuprinsul lor, de a le compara în timp şi între întreprinderi diferite. Procesul aplicării unui ansamblu de tehnici şi instrumente care răspunde acestor cerinţe este denumit analiza situaţiilor financiare reprezentate de: bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia privind modificarea capitalurilor proprii, politici contabile şi note explicative. În contabilitatea de esenţă economică şi financiară, aşa cum se desprinde din Cadrul general IASB, structurile calitative descrise în situaţiile financiare sunt cele de activ, datorii, capital propriu şi rezultate sub formă de venituri şi cheltuieli.